Undervisning

UNDERVISNING

På Brejninggaard Efterskole ønsker vi at skabe en god undervisning i et stærkt og positivt samspil mellem dig og din lærer.

Vi nyder at undervise, og vi har ambitioner med vores undervisning. Vi forventer, at du vil være en del af vores undervisning, og vi forventer, at du kommer til Brejninggaard, fordi du gerne vil blive dygtigere. Det vil du, fordi du har ambitioner på dine egne og dine kammeraters vegne – det gælder både i de boglige fag samt i linje- og valgfag.

EKSAMEN

På Brejninggaard Efterskole aflægger alle 9. klasser folkeskolens afgangsprøve (FP9) og alle 10. klasser aflægger prøve (FP10) i matematik, engelsk og dansk.

VALGFAG

På Brejninggaard får du et bredt udvalg af valgfag. Udvalget kan variere fra år til år.

Du har 4,5 valgfagstimer. Læs mere om vores valgfag her.

Lærerne har så meget at give til os – derfor er det fedt at kunne
give lærerne noget igen.

ELEVCITAT

Linjefag

På Brejninggaard har vi 6 forskellige linjefag med plads til forskellige interesser – TeamGym, Spring, Dans & Rytme, Tumbling, Fodbold og Krea & Design.

Alle elever har 3 timers linjeundervisning om ugen. Efter jul har 10. klasse lidt mere tid til at fordybe sig med flere linjetimer på skemaet hen over foråret.

Læs mere om vores linjefag her.

Fællesaktivitet

Hver uge har vi fællesaktivitet på skoleskemaet i 1,5 time. Fællesaktiviteten kan være alt fra leg til foredrag. Fællesaktivitet skal være med til, at vi som elevhold kan have det sjovt sammen og få nogle fælles oplevelser. Sammen med fællesgymnastikken og sang- og fortælletimer er fællesaktiviteten med til at skabe det store fællesskab på Brejninggaard.

FÆLLEGYMNASTIK

I fællesgymnastik laver vi lege, bliver dygtigere til gymnastik og arbejder frem imod elevholdets gymnastikopvisning.

Alle elever har 2,5 times fællesgymnastik om ugen. Fællesgymnastikken er vigtigt for vores store fællesskab, og de mange opvisninger i forårets giver et stærkt sammenhold på elevholdet med nogle gode efterskoleminder.

Trivsel

På Brejninggaard har vi trivsel på skemaet. Det er vigtigt for os, at vores elever trives så godt som muligt – både i det store fællesskab, men også i de små nære fællesskaber.

Sammen med en række andre efterskoler er vi med i et trviselsprojekt, der hedder Me&We, hvor vi laver organiserede trivselsaktiviteter. Derudover har vi også kontaktholdstid hver uge, hvor vi arbejder med trivsel hos den enkelte og i kontaktholdet.

Ugeskema

Eksempel på skema