9. klasse

På Brejninggaard har vi fokus på din udvikling – fagligt såvel som menneskeligt

På Brejninggaard Efterskole tilbyder vi dig et trygt klassemiljø med højt fokus på at skabe tryghed og læring. Vi tror på, at der lettere skabes læring, hvis der er tryghed i klassen.

Du vil opleve, at din faglige læring betyder noget for dine lærere.

Vi forventer, at du kommer for at dygtiggøre dig og vil være medskabende til et trygt og udviklende klassemiljø.

I undervisningen udnytter vi de mange forskellige muligheder, som Brejninggaard tilbyder.

I løbet af året vil der være tema- og projektdage, som både er med til at udvikle dit faglige perspektiv og dine studiekompetencer.

I slutningen af skoleåret aflægger alle 9. klasser folkeskolens afgangsprøve (FP9).

Vores 9. klasse tager hvert år på ekskursioner og studietur. Destinationen og indholdet af studieturen bestemmes hvert år ud fra et fagligt indhold, som man vil møde igennem årets undervisning i 9. klasse. På den måde har man muligheden for at arbejde med et indhold i undervisningen og komme på rejse og opleve, hvordan det er i virkeligheden.

NIVEAUDELING ER IKKE BARE NOGET, VI GØR…

På Brejninggaard arbejder vi i perioder med niveaudeling – når det fagligt giver mening og gør en forskel for dig. Men det er vigtigt for os, at vi altid er et hold – en årgang med forskellige mennesker.

9. KLASSE INDEHOLDER OGSÅ…

9. klasse på Brejninggaard indeholder også undervisning, hvor vi med fokus på den internationale dimension bl.a. tager på kulturrejser. Her står den på sprog, kultur og massevis af oplevelser på programmet. Du vil samtidig møde mennesker fra et andet samfund, som måske eller måske ikke ser ud som dig, klæder sig som dig eller snakker som dig. Vi bruger desuden IT og medier som arbejdsmetoder og til udvikling af sproglige kompetencer i en interkulturel kontekst.

Undervisningen kan foregå på mange lokationer både i klasseværelset og udenfor, og vi har blandt andet været på besøg på Tange Elmuseum og i Holstebro Byret. Vi flytter danskundervisningen til Aros og får gennemgået et maleri, og arbejder derefter selv med et. Eller vi rykker kulturfagsundervisningen til Jyske Bank, hvor du får styr på privatøkonomien. Uanset hvor turen går hen, inddrager vi vores ture ud af huset som et aktiv i den faglige undervisning.

Vores 9. klasse har et højt fagligt fokus, og vi arbejder med bl.a. med FN’s verdensmål på nye, spændende og inspirerende måder. Desuden arbejder vi med, hvordan gode relationer skaber rum og plads til læring. Klasselokalet skal altid være et trygt rum for dig, så du har plads og mulighed for at udvikle dig.

Ugeskema

Eksempel på skema