9. klasse

På Brejninggaard har vi fokus på din udvikling – fagligt såvel som menneskeligt. På den
baggrund niveaudeler vi, hvor det giver mening.

På Brejninggaard Efterskole tilbyder vi dig et trygt klassemiljø med højt fokus på, at lige netop du har det godt og ikke mindst – at lige netop du lærer noget. Vi lægger vægt på en tryg og åben undervisning – for har man det godt, lærer man! Det er jo derfor, du er kommet!

Du vil opleve, at du har adgang til lektiestøtte 24/7, og at din udvikling – fagligt som menneskeligt – betyder noget for dine lærere. Og så forventer vi, at du vil være med hele vejen, stræber efter dine mål og siger JA til os!

NIVEAUDELING ER IKKE BARE NOGET, VI GØR…

På Brejninggaard arbejder vi i perioder med niveaudeling – når det fagligt giver mening og gør en forskel for dig. Men det er vigtigt for os, at vi altid er et hold – en årgang med forskellige mennesker.

9. KLASSE INDEHOLDER OGSÅ…

9. klasse på Brejninggaard indeholder også undervisning, hvor vi med fokus på den internationale dimension bl.a. tager på kulturrejser. Her står den på sprog, kultur og massevis af oplevelser på programmet. Du vil samtidig møde mennesker fra et andet samfund, som måske eller måske ikke ser ud som dig, klæder sig som dig eller snakker som dig. Vi bruger desuden IT og medier som arbejdsmetoder og til udvikling af sproglige kompetencer i en interkulturel kontekst.

Undervisningen kan foregå på mange lokationer både i klasseværelset og udenfor, og vi har blandt andet været på besøg på Tange Elmuseum og i Holstebro Byret. Vi flytter danskundervisningen til Aros og får gennemgået et maleri, og arbejder derefter selv med et. Eller vi rykker kulturfagsundervisningen til Jyske Bank, hvor du får styr på privatøkonomien. Uanset hvor turen går hen, inddrager vi vores ture ud af huset som et aktiv i den faglige undervisning.

Vores 9. klasse har et højt fagligt fokus, og vi arbejder med bl.a. med FN’s verdensmål på nye, spændende og inspirerende måder. Desuden arbejder vi med, hvordan gode relationer skaber rum og plads til læring. Klasselokalet skal altid være et trygt rum for dig, så du har plads og mulighed for at udvikle dig.

Ugeskema

Eksempel på skema