Det formelle

INKLUSION

Brejninggaard tilbyder i et vist omfang faglig støtte til elever i dansk, engelsk, matematik og tysk, der har brug herfor, og som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse.

På Brejninggaard arbejder vi med støttelærer, fordi:

  • Vi ønsker at skabe et fagligt afsæt for alle og dermed også de elever, som endnu ikke har fundet nøglen til forståelse af et eller flere fag.
  • Vi ønsker, at alle finder lysten til læring og troen på egne evner – og opnår et solidt fagligt og personligt afsæt til det videre liv.

For at vi kan få støttelærerordningen til at lykkes bedst muligt, er det en forudsætning, at vi allerede ved tilmelding/optagelse får flest mulige oplysninger om elevens særlige behov og fag. Det er derfor vigtigt, at elev/forældre oplyser skolen om elevens særlige behov uanset, om de er små eller store. 

 

For at være en del af støttelærerordningen skal der laves en handleplan på eleven sammen med Brejninggaard Efterskole. Handleplanen skal vurderes to gange i løbet af skoleåret.