Det formelle

VÆRDIGRUNDLAG OG VEDTÆGTER

At holde efterskole handler også om at lære dig om det bedste i dit liv. Vi skal stimulere nysgerrigheden for morgendagen, og vi vil gerne motivere til, at man som menneske vil gøre en forskel og skaber værdi for andre. Med andre ord: Det er umagen værd at gøre sig umage med sit liv.

VÆRDIGRUNDLAG

Brejninggaard efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at medvirke til elevens almene dannelse gennem livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Menneske, kend dig selv – i mødet med andre lærer du dig selv at kende.

Grundtvigs livs- og menneskesyn danner baggrund for vores hverdag, og det afspejles i en dagligdag med kontakt, kærlighed, krav og konsekvens, som giver den enkelte mod til at udfordre sig selv fagligt og socialt.

Vores fællesskab er præget af nærvær, livsglæde og situationer, hvor eleverne gennem dialogen møder tolerance og ligeværdighed. Venskaber har en central rolle på Brejninggaard, da det skaber tillidsfulde mennesker med forståelse og omsorg for andre.

Samtale, sang og fortælling er sammen med gymnastikken værdifulde elementer i et forpligtende fællesskab, hvor ærlighed og respekt giver den enkelte plads.

Vi er ambitiøse og møder vores elever i overbevisning om, at alle yder deres bedste, så de derigennem opnår mod og vilje til at opfylde deres drømme. Vi udvikler vores undervisning, så alle vores unge udfordres fagligt og menneskeligt.

VEDTÆGTER

Læs vores vedtægter her