Det formelle

VÆRDIGRUNDLAG OG VEDTÆGTER

At holde efterskole handler også om at lære dig om det bedste i dit liv. Vi skal stimulere nysgerrigheden for morgendagen, og vi vil gerne stimulere til, at man som menneske vil gøre en forskel og skabe værdi for andre. Med andre ord: Det er umagen værd at gøre sig umage med sit liv.

Vi vil gerne signalere, hvor vigtigt det er at blive pilot i sit eget liv og stræbe efter sin fremtid. At gøre sig tanker om, hvad man holder af – hvad man håber på – hvad man frygter – hvad man tror eller ikke tror, hvad man vil være god til, er ikke kun til gavn for sig selv, men også for andre.

VÆRDIGRUNDLAG

Brejninggaard efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at medvirke til elevens almene dannelse gennem livsoplysning, folkelige oplysning og demokratiske dannelse.

Menneske kend dig selv – i mødet med andre lærer du at kende dig selv!

Grundtvigs livs- og menneskesyn danner baggrund for vores hverdag og det afspejles i en dagligdag med kontakt, kærlighed, krav og konsekvens, som giver den enkelte mod til at udfordre sig selv fagligt og socialt.

Vores fællesskab er præget af nærvær, livsglæde og situationer, hvor eleverne gennem dialogen møder tolerance og ligeværdighed. Venskaber har en central rolle på Brejninggaard, da det skaber tillidsfulde mennesker med forståelse og omsorg for andre.

Samtale, sang og fortælling er sammen med gymnastikken værdifulde elementer i et forpligtende fællesskab, hvor ærlighed og respekt giver den enkelte plads.

Vi er ambitiøse og møder vores elever i overbevisning om, at alle yder deres bedste, så de derigennem opnår mod og vilje til at opfylde deres drømme. Vi udvikler vores undervisning, så alle vore unge udfordres fagligt og menneskeligt.

VEDTÆGTER

Læs vores vedtægter her.