Det formelle

Kontaktgrupper

En kontaktgruppe kan bedst beskrives som din nye familie. Her møder du din “yndlingskusine”, din nye “lillebror”, den fortrolige “søster” og ikke mindst din “skole-far eller -mor”.

Du bliver ved ankomsten tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 10 elever, og til denne kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer. Kontaktlæreren er et naturligt bindeled mellem skolen og hjemmet. Kontaktlæreren kan altid kontaktes via vores fælles intra.

Vi lægger stor værdi i vores kontaktgruppe og det gør, at du altid vil betyde lidt mere for din kontaktlærer når du stopper. Du er i kontaktgruppe med studievenner fra dit team, og din kontaktlærer er en af de lærere, du har til boglige fag. Alt sammen fordi vi mener, at stærke og fortrolige relationer mellem mennesker, skaber det bedste hos os.

Det er fedt at spille floorball med sin matematiklærer om aftenen. (Elevcitat)