Det formelle

Kontaktgrupper

Du bliver fra skolestart tilknyttet en kontaktgruppe med ca. 10-12 elever. Til denne kontaktgruppe er der tilknyttet en lærer. Kontaktlæreren er et naturligt bindeled mellem skolen og hjemmet. Kontaktlæreren kan altid kontaktes via vores fælles intra.

Vi lægger stor værdi i vores kontaktgruppe, og det gør, at du altid vil betyde lidt mere for din kontaktlærer, når du stopper. Kontaktgruppernes laves med udgangspunkt i boområderne på skolen, og din kontaktlærer vil også have dig på gangen. Det danner rammen for at skabe fortrolige relationer.

Det er fedt at spille floorball med sin matematiklærer om aftenen. (Elevcitat)